BSH razveselil otroke iz vrtca Gornji Grad in Bočna